Thông báo

Danh sách dự kiến Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 2021

  • 05/01/2022

P.CTCTSV thông báo danh sách dự kiến Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021 

Danh sách bao gồm những sinh viên nộp hồ sơ từ NHÓM 1 - NHÓM 5 (được hỗ trợ giảm trừ học phí)

Danh sách chi tiết: xem tại đây

Thời gian nhận phản hồi: đến trước 17h00 ngày 05/01/2022.

Mọi thắc mắc gửi về email: duongttt@ntu.edu.vn