Thông báo

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG HKII NH 2020-2021 VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKI NH 2021-2022

  • 08/12/2021

P.CTCTSV thông báo danh sách dự kiến Học bổng KKHT HKII năm học 20-21 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 21-22.

- Danh sách học bổng KKHT HKII 20-21: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_El-VUpNbXx6j_If9LELGwhsGOIyXHIRDrqI6aHkxJk/edit?usp=sharing

*Sinh viên có tên trong danh sách học bổng vui lòng truy cập danh sách và cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietinbank để nhận tiền

Sinh viên sử dụng email do Nhà trường cung cấp để xem được danh sách học bổng.

- Danh sách trợ cấp xã hội HKI 21-22: xem tại đây

*Sinh viên kiểm tra các thông tin trong danh sách trợ cấp xã hội, nhất là số tài khoản Vietinbank để nhận tiền.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Thùy Dương - p.CTCTSV, email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 17/12/2021.