Thông báo

Danh sách dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HKI 21-22 và Trợ cấp xã hội HKII 21-22

  • 18/05/2022

P.CTCTSV thông báo danh sách dự kiến Học bổng KKHT HKI năm học 21-22 và Trợ cấp xã hội HKII năm học 21-22.

- Danh sách học bổng KKHT HKI 21-22: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zJIsjSwHo7boa433UTxNaBQl7Pib4OCiFWjHV8s0ylY/edit?usp=sharing

*Sinh viên có tên trong danh sách học bổng vui lòng truy cập danh sách và cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietinbank để nhận tiền

Sinh viên phải sử dụng email do Nhà trường cung cấp để xem được danh sách học bổng.

- Danh sách trợ cấp xã hội HKII 21-22: xem tại đây

*Sinh viên kiểm tra các thông tin trong danh sách trợ cấp xã hội, nhất là số tài khoản Vietinbank để nhận tiền.

Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi qua email: duongttt@ntu.edu.vn (cô Thùy Dương)

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 26/05/2022.

Lưu ý: Từ HKI năm học 2021-2022, Hiệu trưởng đã ký phê duyệt tăng mức học bổng khuyến khích học tập, mức tăng cụ thể xem tại đây: TTr05/ĐHNT-CTCTSV