Thông báo

Danh sách dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HKI 23-24

  • 02/04/2024

P.CTCTSV thông báo danh sách dự kiến Học bổng KKHT HKI năm học 2023-2024 

Danh sách HBKKHT xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xe6f8GI-ZPuieoVmq8zqQ10ZI-RR0JbqqgNmji9p4yI/edit?usp=sharing

Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi qua email: duongttt@ntu.edu.vn (cô Thùy Dương)

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 12/04/2024.

*Sinh viên có tên trong danh sách học bổng vui lòng truy cập danh sách và cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietinbank để nhận tiền

Sinh viên phải sử dụng email do Nhà trường cung cấp để xem được danh sách học bổng.

 

Lưu ý: Những lớp chưa có điểm rèn luyện (hoặc khóa ngành có lớp chứ có điểm rèn luyện) P.CTCTSV sẽ bảo lưu quỹ học bổng và chi sau khi có điểm