Thông báo

Danh sách dự kiến KHEN THƯỞNG năm học 2020-2021

  • 29/11/2021
P.CTCTSV thông báo Danh sách dự kiến KHEN THƯỞNG năm học 2020-2021
SV kiểm tra nếu có thắc mắc về DS khen thưởng, phản hồi đến email cô Trang Kim Yến: yentk@ntu.edu.vn
Thời gian tiếp nhận phản hồi: đến hết ngày 06/12/2021
 
Danh sách dự kiến KHEN THƯỞNG năm học 20-21: xem tại đây