Thông báo

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập HKI 21-22

  • 25/11/2021

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP DỰ KIẾN HKI NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí HKI 21-22: xem tại đây

Danh sách dự kiến Hỗ trợ CPHT HKI 21-22: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền. 

Mọi phản hồi gửi vào email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 30/11/2021.