Thông báo

Danh sách dự kiến SV được hưởng chế độ chính sách HKI năm học 2022-2023

  • 16/11/2022

Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách HKI 2022-2023: Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ học phí (DTTS rất ít người), Học bổng SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo)

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí HKI 22-23: xem tại đây

Danh sách dự kiến Hỗ trợ CPHT HKI 22-23: xem tại đây

Danh sách dự kiến Trợ cấp xã hội HKI 22-23: xem tại đây

Danh sách dự kiến Hỗ trợ học phí (DTTS rất ít người) HKI 22-23: xem tại đây

Danh sách dự kiến Học bổng cho SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo) HKI 22-23: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền. 

Mọi phản hồi liên hệ cô Thùy Dương - p.CTCTSV

Email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 22/11/2022.