Thông báo

Danh sách dự kiến SV được hưởng chế độ chính sách HKII năm học 2023-2024

  • 27/03/2024

Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách HKII 2023-2024: Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội, Học bổng SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo)

Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí HKII 23-24: xem tại đây

Danh sách dự kiến Hỗ trợ CPHT HKII 23-24: xem tại đây

Danh sách dự kiến Trợ cấp xã hội HKII 23-24: xem tại đây

Danh sách dự kiến Học bổng cho SV khuyết tật (hộ nghèo/cận nghèo) HKII 23-24: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền. 

Mọi phản hồi liên hệ cô Thùy Dương - p.CTCTSV

Email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 03/04/2024.