Thông báo

DANH SÁCH HỌC BỔNG DỰ KIẾN HKII NĂM HỌC 2019-2020

  • 11/11/2020
Danh sách học bổng dự kiến HKII 19-20: xem tại đây
SV kiểm tra thông tin những cá nhân bao gồm SỐ TÀI KHOẢN trong danh sách dự kiến. 
Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 23/11/2020.
Mọi thông tin phản hồi với p.CTCTSV (gặp cô Dương)
hoặc gửi thư về email: duongttt@ntu.edu.vn.