Thông báo

Danh sách sinh viên được Nhà trường gia hạn thời gian đóng học phí HKI năm học 2023-2024

  • 30/11/2023

Thời gian được gia hạn: đến hết ngày 15/01/2024.

Sinh viên phải đóng học phí trước thời gian Nhà trường cho gia hạn để đảm bảo kết quả học tập trong HKI năm học 2023-2024.