Thông báo

Danh sách sinh viên được Nhà trường gia hạn thời gian đóng học phí HKII năm học 2023-2024

  • 05/03/2024

Thời gian được gia hạn: đến hết ngày 30/04/2024.

Sinh viên phải đóng học phí trước thời gian Nhà trường cho gia hạn để đảm bảo kết quả học tập trong HKII năm học 2023-2024.