Thông báo

Lịch học chính trị đầu năm 2022-2023

  • 17/11/2022

Lịch học Chính trị đầu năm 2022-2023 bắt đầu học vào ngày 02/12/2022. Mỗi buổi học đều có phiếu điểm danh. Đề nghị SV có mặt trước 18g30 để nhận phiếu. Sau 18g40 sẽ không phát phiếu nữa. Những SV không có phiếu điểm danh xem như vắng học buổi hôm đó. Mỗi SV tự giữ phiếu của mình, làm mất/rơi không được cấp lại.

Lịch học chi tiết xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10B7_6MlX53mPnwPIopfDJ4zhFlYznbTnz2j4D4-kgKQ/edit