Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K60

  • 15/08/2018

     Nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân -SV" đầu khóa học 2018-2022 (K60), bắt đầu từ ngày 04/9/2018.  
     Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
     Lịch học chi tiết xem tại File đinh kèm 
     Đề nghị Sinh viên Khóa 60 xem lịch đi học theo đúng lớp, thời gian quy định.

     Trân trọng!