Thông báo

Thông báo nhận miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018

  • 12/06/2018
Quyết định xem file đính kèm
Danh sách Miễn giảm học phí file đính kèm
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập xem file đính kèm
Thời gian chi tiền cụ thể như sau
Ngày nhận: 13/06/2018
Thời gian: Sáng 7h30-11h00
                 Chiều 14h00-16h00
Địa điểm: Phòng họp số 04
Lưu ý: Khi đi vui lòng mang theo thẻ SV hoặc CMND.