Thông báo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BHYT SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

  • 13/09/2023

Hướng dẫn đóng BHYT online: xem tại đây

Sinh viên tham gia Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) đóng tiền tại Phòng CTCTSV, mức phí 150.000đ/1 năm.

Sinh viên có thẻ BHYT địa phương kê khai tại đường link:  https://forms.gle/K7oBqvbLMgUmfjiX9