Thông báo

Thông báo v/v nhận HBKKHT HKI 2017-2018 và TCXH HKII2017-2018

  • 21/05/2018
Danh sách SV đạt HBKKHT HKI 2017-2018 xem file đính kèm
Danh sách SV đạt TCXH HKII 2017-2018 xem file đính kèm
Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Ngày nhận: 22/05/2018
Thời gian: Sáng 7h30 - 11h00
                Chiều 14h00 - 16h00
Địa điểm: Hội trường số 04
Lưu ý: Khi đi nhận học bổng phải mang theo thẻ sinh viên và CMND.
          Nhớ số thứ tự của mình trên danh sách