KHEN THƯỞNG

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

 • 12/12/2023
 • 224

Xét kết quả tuyển sinh đại học năm 2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho 03 SV đạt điểm thủ khoa đầu vào ở 3 hình thức tuyển sinh.

Khen thưởng năm học 2022-2023

 • 12/12/2023
 • 230

Ngày 07/09/2023, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 1275/QĐ-ĐHNT về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2021-2022

 • 28/10/2022
 • 1645

Ngày 28/10/2022, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 1470 về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong năm học 2021-2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

 • 27/09/2022
 • 1992

Xét kết quả tuyển sinh đại học năm 2022, Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho 03 SV đạt điểm thủ khoa đầu vào ở 3 hình thức tuyển sinh.

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

 • 07/04/2022
 • 1627

Quyết định và Danh sách khen thưởng năm học 2020-2021 (K60, K61, K62)

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

 • 27/10/2021
 • 2578

Quyết định và danh sách khen thưởng năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K59 (Đại học) và K60 (Cao đẳng)