KHEN THƯỞNG

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

  • 07/04/2022
  • 653

Quyết định và Danh sách khen thưởng năm học 2020-2021 (K60, K61, K62)

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

  • 27/10/2021
  • 1240

Quyết định và danh sách khen thưởng năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K59 (Đại học) và K60 (Cao đẳng)