KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2021)

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

  • 21/10/2022
  • 1432

Đồng chí Đỗ Quốc Việt được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

  • 17/01/2022
  • 1231

Ngày 07/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-ĐHNT về việc chi hỗ trợ cho sinh viên do dịch Covid-19.

Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

  • 29/12/2021
  • 2208

Ngày 07/12/2021 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT về Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

HỖ TRỢ COVID-19_ĐỢT 2

  • 19/10/2020
  • 1883
Quyết định và Danh sách SV nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19_Đợt 2, số tiền hỗ trợ được giảm trừ vào học phí của SV.

Thông báo danh sách SV được hỗ trợ do dịch Covid-19 - Đợt 1

  • 16/07/2020
  • 2570
P.CTCTSV thông báo danh sách SV được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19 - Đợt 1 đã được phê duyệt. Tiền hỗ trợ sẽ được trừ vào học phí HKII năm học 2019-2020.