Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam

  • 13-08-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 767
  • Tin tức sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam

Trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang với những chiến công chói lọi chống lại ách thống trị của giặc ngoại xâm. Cách mạng tháng 8/1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Xem tiếp
Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)

Bài viết trước

Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19