Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

  • 21-10-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 2258
  • Tin tức sự kiện

Đồng chí Đỗ Quốc Việt được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/10/2022, tại Phòng họp số 1, Chi bộ Công tác sinh viên đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội có sự tham dự của TS. Quách Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Chi ủy, Chi bộ Công tác sinh viên đã đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác đào tạo và sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng, công tác khoa học công nghệ tiếp tục phát triển; Công tác tổ chức - cán bộ, hợp tác đối ngoại, công tác phục vụ cộng đồng có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khá quan trọng; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới; Công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được củng cố và tăng cường; Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm; Công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống cho viên chức trong đơn vị được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS. Quách Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Công tác sinh viên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, điển hình là công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên. Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Công tác quản lý sinh viên và Công tác cựu sinh viên.

Phát huy những thành quả đạt được, Đại hội Chi bộ Công tác sinh viên đã xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 là: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục tư tưởng chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác, tư vấn, hỗ trợ sinh viên theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ra trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo các kỹ năng đáp yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của khu vực nam trung bộ nói riêng và đất nước nói chung.

Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 - 2025 là:

- Tiếp tục và không ngừng đổi mới công tác quản lý, mở rộng quan hệ hợp tác, phong phú trong hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, tư vấn, hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phấn đấu 10% sinh viên được tham gia bồi dưỡng chính trị, tư tưởng; 90% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm.

- Tiếp tục đẩy mạnh NCKH trong sinh viên theo hướng gắn các nghiên cứu khoa học của sinh viên với những đề tài của các giảng viên làm chủ nhiệm. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục củng cố và khai thác có hiệu quả các quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh viên, các sở GD&ĐT và sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất hợp lý.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và công tác đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những công việc cụ thể .

- Nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng trong CBVC, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Đỗ Quốc Việt - Bí thư.

2. Đ/c Ngô Văn An - Phó Bí thư.

3. Đ/c Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo”, Đại hội Chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Công tác sinh viên tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân chủ, đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

                                                    Ngô Văn An  - Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Bài viết trước

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023