Đoàn kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú trong tháng 5/2013

  • 17-06-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 406
  • Tin tức sự kiện
Đoàn kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú trong tháng 5/2013

. Công tác sinh viên ngoại trú

- Trong tháng 5/2013 Phòng CTSV phối hợp với TTGDQP kiểm tra thực tế tại các nhà trọ tại tổ 23, 24 Vĩnh Phước.

Nhận xét:

Địa điểm quản lý tốt

Ông Nguyễn Tín

Tổ 25 Vĩnh Phước

 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Tổ 25 Vĩnh Phước

 

Bà Trần Thị Ngọc Hương

Tổ 25 Vĩnh Phước

 

Ông Đào Xuân Phán

Tổ 25 Vĩnh Phước

 

Bà Lê Thị Bìa

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Ông Phạm Văn Thông

Tổ 23 Vĩnh Phước

 

Ông Nguyễn Tấn Phước

Tổ 23 Vĩnh Phước

 

Ông Nguyễn Văn Ký

Tổ 23 Vĩnh Phước

 

Ông Đỗ Quang Điệp

Tổ 23 Vĩnh Phước

 

Ông Nguyễn Cư

Tổ 25 Vĩnh Phước

 

Bà Lê Thị Bích Hường

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Bà Hàn Thị Mão

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Bà Nguyễn Thị Tiên

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Bà Lê Thị Nhung

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Bà Nguyễn Thị Hoa

Tổ 24 Vĩnh Phước

 

Địa điểm không có gia chủ trực tiếp quản lý

Bà Đinh Thị Nam

8B-Nguyễn Đình Chiểu

Ánh sáng kém

Bà Sáu

8B/1-Nguyễn Đình Chiểu

 

Bà Trương Thị Thảo

9B-Nguyễn Đình Chiểu

Nóng, Ánh sáng kém

Bà Nguyễn Thị Hồng

Hẻm 8 Đoàn Trần Nghiệp

 

Bà Trần Thị Thể

Tổ 25 Vĩnh Phước

Vệ sinh quá kém

Ông Văn Đức Tâm

Tổ 22 Vĩnh Phước

 

Bà Hồng

Tổ 23 Vĩnh Phước

ANTT chưa đảm bảo

Ông Tuấn

Tổ 23 Vĩnh Phước

Vệ sinh kém

 

Một số hoạt động nổi bật công tác Đoàn, Hội trong tháng 5/2013

Bài viết trước

Một số hoạt động nổi bật công tác Đoàn, Hội trong tháng 5/2013
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp