Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

  • 17-01-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 2056
  • Tin tức sự kiện

Ngày 07/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-ĐHNT về việc chi hỗ trợ cho sinh viên do dịch Covid-19.

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT và danh sách chi tiết: xem tại đây

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023