Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

  • 17-01-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 777
  • Tin tức sự kiện

Ngày 07/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-ĐHNT về việc chi hỗ trợ cho sinh viên do dịch Covid-19.

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT và danh sách chi tiết: xem tại đây

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp