Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

  • 01-12-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 2233
  • Học bổng khuyến khích HT

Quyết định 662/QĐ-ĐHNT ngày 10/6/2022 về việc cấp học bổng KKHT HKI 2021-2022 và trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

 

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Quyết định 662: xem tại đây

Danh sách HBKKHT HKI 2021-2022: xem tại đây

Danh sách Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022: xem tại đây

Khen thưởng năm học 2021-2022

Bài viết trước

Khen thưởng năm học 2021-2022
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023