Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

  • 01-12-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 81
  • Học bổng khuyến khích HT

Quyết định 662/QĐ-ĐHNT ngày 10/6/2022 về việc cấp học bổng KKHT HKI 2021-2022 và trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

 

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Quyết định 662: xem tại đây

Danh sách HBKKHT HKI 2021-2022: xem tại đây

Danh sách Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022: xem tại đây

Khen thưởng năm học 2021-2022

Bài viết trước

Khen thưởng năm học 2021-2022
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023