Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

  • 29-06-2023
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1024
  • Học bổng khuyến khích HT

Quyết định 441/QĐ-ĐHNT ngày 12/04/2023 về việc cấp học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Quyết định 415/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2023 về việc cấp trợ cấp xã hội cho SV HKII 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Quyết định 441 và Danh sách học bổng KKHT HKI 22-23: xem tại đây

Quyết định 415 và Danh sách Trợ cấp xã hội HKII 22-23: xem tại đây

Nhân dân Khánh Hòa anh dũng, kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bài viết trước

Nhân dân Khánh Hòa anh dũng, kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bài viết liên quan

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế
23/02/2023

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022