Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông của trường Đại học Nha Trang - năm 2014

  • 26-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 399
  • Tin tức sự kiện
Số: 95 /KH-ĐHNT, ngày 26 tháng 02 năm 2014.
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông  của trường Đại học Nha Trang - năm 2014

    
 KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông

 của trường Đại học Nha Trang - năm 2014

 Căn cứ kế hoạch số 19/KH-BGDDT, ngày 15/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nha Trang xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường năm 2014 như sau:

I. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong và ngoài trường.

- Ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV), góp phần thực hiện hiệu quả an toàn giao thông năm 2014.

II. Yêu cầu

- Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp đồng bộ các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh, Hội Sinh viên Trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,..để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.

III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục

Tải văn bản tại đây
Kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014 và dự kiến công tác tháng 3/2014

Bài viết trước

Kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014 và dự kiến công tác tháng 3/2014
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19