Khen thưởng các cá nhân/tập thể tham gia các cuộc thi kiến thức, học thuật đạt giải cấp vùng quốc gia NH 2023-2024.

  • 20-05-2024
  • /
  • Phòng CTSV
  • 54
  • Khen thưởng
Khen thưởng các cá nhân/tập thể tham gia các cuộc thi kiến thức, học thuật đạt giải cấp vùng quốc gia NH 2023-2024.

Quyết định số 424/QĐ-ĐHNT ngày 15/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong các cuộc thi cấp trường, cấp khu vực và cấp Quốc gia năm học 2023-2024: xem tại đây

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết trước

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

Tin tiếp theo

Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024