Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

  • 20-05-2024
  • /
  • Phòng CTSV
  • 80
  • Khen thưởng
Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

Quyết định số 580/QĐ-ĐHNT ngày 13/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc khen thưởng sinh Khóa 62 đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, Xuất sắc HKI năm học 2023-2024: xem tại đây

Khen thưởng các cá nhân/tập thể tham gia các cuộc thi kiến thức, học thuật đạt giải cấp vùng quốc gia NH 2023-2024.

Bài viết trước

Khen thưởng các cá nhân/tập thể tham gia các cuộc thi kiến thức, học thuật đạt giải cấp vùng quốc gia NH 2023-2024.

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024