Khen thưởng năm học 2020 - 2021

  • 07-04-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 653
  • Khen thưởng

Quyết định và Danh sách khen thưởng năm học 2020-2021 (K60, K61, K62)

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Quyết định 1353/QĐ-ĐHNT ngày 13/12/2022 về việc khen thưởng sinh viên năm học 2022-2021

Quyết định và danh sách chi tiết: xem tại đây

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Bài viết trước

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Bài viết liên quan

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021
17/01/2022

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021