Khen thưởng năm học 2022-2023

  • 12-12-2023
  • /
  • Phòng CTSV
  • 843
  • Khen thưởng

Ngày 07/09/2023, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 1275/QĐ-ĐHNT về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

QĐ 1275/QĐ-ĐHNT và danh sách khen thưởng năm học 2022-2023: xem tại đây

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023