Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

  • 27-10-2021
  • /
  • Phòng CTSV
  • 3141
  • Khen thưởng

Quyết định và danh sách khen thưởng năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K59 (Đại học) và K60 (Cao đẳng) 

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

QĐ 479 và Danh sách chi tiết: xem tại đây

QĐ 701 và Danh sách bổ sung: xem tại đây

Học bổng KKHT HKI 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKII 2020-2021

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKI 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKII 2020-2021
Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

Tin tiếp theo

Khen thưởng Học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá cuối (Khoá 62)

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023