Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

  • 27-10-2021
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1532
  • Khen thưởng

Quyết định và danh sách khen thưởng năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K59 (Đại học) và K60 (Cao đẳng) 

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

QĐ 479 và Danh sách chi tiết: xem tại đây

QĐ 701 và Danh sách bổ sung: xem tại đây

Học bổng KKHT HKI 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKII 2020-2021

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKI 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKII 2020-2021
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp