Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế

  • 23-02-2023
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1645
  • Bảo hiểm y tế

Tra cứu hạn sử dụng BHYT, tra cứ mã số thẻ BHYT, hướng dẫn cài đặt BHYT số

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế

Để giải đáp những thắc mắc của sinh viên về BHYT, phòng CTCTSV sẽ đăng tải những hướng dẫn cần biết trong quá trình sử dụng thẻ BHYT:

Cách tra cứu hạn sử dụng thẻ BHYT: xem tại đây

Cách tra cứu mã số thẻ BHYT: xem tại đây

Hướng dẫn cài đặt BHYT số_VSSID: xem tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Nhung: nhungvt@ntu.edu.vn để được hỗ trợ.

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết trước

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022