Phòng Công tác sinh viên nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt thông báo v/v nghỉ tết Nguyên đán

  • 17-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 409
  • Tin tức sự kiện
Phòng Công tác sinh viên nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt thông báo v/v nghỉ tết Nguyên đán
Sáng nay ngày 17/02/2014 sinh viên toàn trường vào học bình thường của học kỳ II năm học 2013-2014.  Phòng Công tác Sinh viên kết  hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng khảo thí và Thanh tra tổ chức kiểm tra tại các giảng đường về tình hình sinh viên vào học .
Phòng Công tác đề nghị Cố vấn học tập và các ban chấp hành chi hội phối hợp báo cáo tình hình của các chi hội vào học về số lượng sinh viên, số vắng mặt, tình hình chấp hành thực hiện thời khóa biểu đã đăng ký và những biểu hiện trong thời gian sinh viên nghỉ tết từ ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014 hàng ngày báo cáo lại cho Phòng CTSV để báo cáo Giám hiệu

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Bài viết trước

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19