QĐ 1500/ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập 22019 và học bổng trợ cấp XH 12020

QĐ 1500: xem tại đây

DS học bổng KKHT: xem tại đây

DS trợ cấp XH: xem tại đây

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020

Bài viết trước

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020

Bài viết liên quan

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020
05/01/2021

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi và tiên tiến năm học 2014-2015
05/01/2016

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi và tiên tiến năm học 2014-2015