QĐ 1500/ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập 22019 và học bổng trợ cấp XH 12020

  • 30-03-2021
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1656
  • Học bổng khuyến khích HT

QĐ 1500: xem tại đây

DS học bổng KKHT: xem tại đây

DS trợ cấp XH: xem tại đây

QĐ 1500/ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập 22019 và học bổng trợ cấp XH 12020
5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020

Bài viết trước

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020
Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Tin tiếp theo

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Bài viết liên quan

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19