Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

  • 29-12-2021
  • /
  • Phòng CTSV
  • 2207
  • Tin tức sự kiện

Ngày 07/12/2021 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT về Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Ngày 17/06/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: QĐ874

Ngày 07/12/2021 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT về Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang: QĐ1322

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

Bài viết trước

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)
Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế
23/02/2023

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023