Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

  • 29-12-2021
  • /
  • Phòng CTSV
  • 1064
  • Tin tức sự kiện

Ngày 07/12/2021 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT về Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Ngày 17/06/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: QĐ874

Ngày 07/12/2021 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT về Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang: QĐ1322

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

Bài viết trước

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19