THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19

Thừa lệnh Giám hiệu, Phòng Công tác Chính trị Sinh viên gửi đến sinh viên toàn Trường Thông báo số 315/ĐHNT-CTCTSV về việc nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19. Sinh viên vui lòng nghiên cứu kỹ thủ tục, quy trình, hồ sơ, biểu mẫu trong thông báo trước khi làm hồ sơ.  
Trong quá trình thực hiện, nếu cần phản ánh hoặc hỗ trợ, các đơn vị và cá nhân liên hệ Phòng CTCTSV (chuyên viên Trần Thị Thùy Dương qua E-mail: duongttt@ntu.edu.vn hoặc điện thoại: 02582221900).

(1) Thông báo 315/ĐHNT-CTCTSV: tải về
(2) Biểu mẫu số 01: tải về
(3) Biểu mẫu số 02: tải về
(4) Thông báo 276/ĐHNT-CTCTSV (Để xác định đối tượng gia đình chính sách): tải về

Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet

Bài viết trước

Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet
QĐ 1500/ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập 22019 và học bổng trợ cấp XH 12020

Bài viết tiếp theo

QĐ 1500/ĐHNT ngày 09/12/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập 22019 và học bổng trợ cấp XH 12020

Bài viết liên quan

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020
05/01/2021

5 sinh viên Trường ĐH Nha Trang nhận học bổng Vallet năm 2020