Tọa đàm về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tốt năm 2013

  • 20-06-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 551
  • Tin tức sự kiện
Thảo luận, trao đổi tìm các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đồng bộ hóa công tác này.
Tọa đàm về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tốt năm 2013

Tin: Trần Thị Hà Trang
Tọa đàm được tổ chức sáng 18/6, tại phòng họp số 3 với sự có mặt của đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan.Các ý kiến đã tập trung thảo luận hiện trạng, giải pháp tổ chức các Hội nghị học tốt và tư vấn hỗ trợ sinh viên, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đồng bộ hóa công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tốt.

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm đã nhấn mạnh mục đích của đồng bộ hóa công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên nhằm thống nhất nhận thức và triển khai các hoạt động của các cấp, các đơn vị, các tổ chức để hướng tới mục tiêu giúp sinh viên học tốt và nâng cao trách nhiệm của nhà giáo, viên chức phục vụ. Bên cạnh đó, đồng bộ hóa cũng giúp phân định và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các đơn vị, các tổ chức cùng có trách nhiệm, cùng triển khai các giải pháp nhằm giáo dục, tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Đoàn kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú trong tháng 5/2013

Bài viết trước

Đoàn kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú trong tháng 5/2013
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp