Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015

  • 02-03-2015
  • /
  • Quản trị website
  • 748
  • Tin tức sự kiện
Năm 2015, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 11 ngành trình độ thạc sĩ, hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến trước ngày 30/6/2015.
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015

1. Ngành, chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT.

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

10

Kinh tế phát triển

11

Quản trị kinh doanh

2. Thời gian biểu:

TT.

Nội dung

Thời gian

1

Tổ chức bổ túc kiến thức

3 - 5/2015

2

Tổ chức ôn tập

5 - 7/2015

3

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Trước 30/6/2015

4

Thi tuyển

25 - 26/7/2015

3. Điều kiện dự thi:

a) Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác (chỉ áp dụng cho cho nhóm ngành kinh tế, kinh doanh) với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác phải học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học của ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;
- Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và danh mục học phần bổ sung kiến thức trong Phụ lục kèm thông báo này.

b) Về thâm niên công tác:

- Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn cho từng ngành đào tạo được quy định trong chương trình đào tạo và Phụ lục kèm thông báo này.

4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

      - Thí sinh có quốc tịch Việt Nam và không thuộc chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
- Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ Anh trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày thi. Cụ thể: Chứng chỉ ngôn ngữ Anh (do tổ chức khảo thí quốc tế cấp): TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 450, Preliminary English Test (PET), Business English Certificate (BEC) Preliminary, BULATS 40 điểm trở lên;
- Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.

5. Lưu ý:

- Văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bởi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang,   tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 058.2471372 hoặc 058.3832072.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Nguồn: Khoa Sau Đại học - Trường ĐH Nha Trang

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014

Bài viết trước

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp