Thông báo

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKI năm học 2023-2024

  • 18/09/2023

Các mẫu đơn tải tại đường link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

Sau khi khoản tất thủ tục, tiền miễn giảm học phí sẽ được trừ trực tiếp vào học phí HKI năm 2023-2024 của sinh viên.