Kỷ luật

  • 27-03-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 5376
  • Tin tức sự kiện
Trong tháng 2+3/2013 Trường đã ban hành quyết định đình chỉ học tập 1 năm 02 sinh viên (vi phạm Quy chế thi, vi phạm Quy chế công tác học sinh sinh viên) và cảnh cáo 29 HSSV vì vi phạm Quy chế thi: Danh sách sinh viên bị đình chỉ:
Kỷ luật

Danh sách sinh viên bị đình chỉ:

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1

Lê Thị Thùy Dương

54130215

54.TCNH-3

KTTC

Lấy trộm tài sản của bạn

2

Trần Đức Anh

52130496

52KTDL

KT

Vi phạm Quy chế thi lần 2

 

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo:

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1.      

Trần Thị Tâm

53131435

53.CNTP-1

CNTP

Sử dụng tài liệu

2.      

Nguyễn Thị Lan

53171124

53T.CNTP-2

CNTP

Sử dụng tài liệu

3.      

Trần Phú Anh

53160093

53C.CNTP-3

CNTP

Sử dụng tài liệu

4.      

Trần Thị Minh Khang

53160548

53C.CNTP-3

CNTP

Sử dụng tài liệu

5.      

Nguyễn Thế Tuấn

52160101

CCB52

CNTP

Sử dụng điện thoại

6.      

Ngụy Hoàng Đàn

52131762

52NL

Cơ khí

Sử dụng tài liệu

7.      

Nguyễn Đức Đạt

53160029

53C.DDT

Điện-ĐT

Sử dụng tài liệu

8.      

Hoàng Quốc Đạt

54170028

54T.DDT

Điện-ĐT

Sử dụng tài liệu

9.      

Huỳnh Đức Huy

54170183

54T.DDT

Điện-ĐT

Sử dụng tài liệu

10.  

Nguyễn Hoàng Nhiệm

54170312

54T.DDT

Điện-ĐT

Sử dụng tài liệu

11.  

Đặng Đình Viên

54170556

54T.DDT

Điện-ĐT

Mang TL vào phòng thi

12.  

Phan Thị Vân

53161507

53C.QTKD-2

Kinh tế

Mang TL vào phòng thi

13.  

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

53130967

53.KT-3

KTTC

Sử dụng tài liệu

14.  

Trần Thị Năm

53130980

53.KT-3

KTTC

Sử dụng tài liệu

15.  

Phan Thị Kiều Oanh

53170575

53T.KTDN-2

KTTC

Sử dụng điện thoại

16.  

Phan Ngọc Linh

53170412

53T.KTDN-4

KTTC

Sử dụng tài liệu

17.  

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

53130526

53.KT-2

KTTC

Sử dụng tài liệu

18.  

Phạm Văn Thái

20110284

NT11B2KDTC1

ĐHTC

Sử dụng tài liệu

19.  

Chu Minh Tốn

53131453

53.KT-2

KTTC

Sử dụng điện thoại

20.  

Hồ Thị Lý

53160694

53C.KT-6

KTTC

Sử dụng tài liệu

21.  

Trần Thị Mỹ Phương

53170592

53T.KTDN-1

KTTC

Sử dụng tài liệu

22.  

Nguyễn Thị Ngọc Quý

53170660

53T.KTDN-1

KTTC

Sử dụng tài liệu

23.  

Phạm Thị Minh Tâm

53170705

53T.KTDN-1

KTTC

Sử dụng tài liệu

24.  

Lê Thị Thanh Trúc

53170968

53T.KTDN-2

KTTC

Sử dụng điện thoại

25.  

Trần Thị Trúc Quỳnh

52160234

CDN52-1

KTTC

Sử dụng điện thoại

26.  

Đặng Phước Toàn

52160251

CDN52-1

KTTC

Sử dụng tài liệu

27.  

Nguyễn Thị Ngọc Trang

51170545

TDN51-2

KTTC

Sử dụng tài liệu

28.  

Trần Thị Thanh Nga

53131053

53.QTKD-2

Kinh tế

Sử dụng tài liệu

29.  

Sầm Văn Công

53160126

53C.QTKD-3

Kinh tế

Sử dụng tài liệu

Ngày hội thông tin (Open Day) của Trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Ngày hội thông tin (Open Day) của Trường Đại học Nha Trang
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Tin tiếp theo

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Bài viết liên quan

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024
12/12/2023

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K65 năm học 2023-2024

Khen thưởng năm học 2022-2023
12/12/2023

Khen thưởng năm học 2022-2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024
05/12/2023

Học bổng KKHT HKII 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKI 2023-2024

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023