Một số tình hình sinh viên đi học trong tháng 5/2013.

  • 06-06-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 280
  • Tin tức sự kiện
Một số tình hình sinh viên đi học trong tháng 5/2013.

 Ưu điểm: đa số HSSV các lớp có thái độ học tập nghiêm túc, hăng hái phát biểu, thảo luận nhóm...

 Hạn chế: tinh thần học tập của một số HSSV có biểu hiện đi xuống do vào cuối học kỳ, học không tập trung, lười phát biểu (54CCNTT), một số sinh viên còn nói chuyện riêng, không chuẩn bị bài; lớp 53C.KT-6 tinh thần học tập kém.

Tình trạng vắng học cụ thể như sau:

TT

CHI HỘI

KHOA

TỶ LỆ VẮNG (%)

1.            

54.TCNH-2

Kế toán - Tài chính

11

2.            

54.QTKD-1

Kinh tế

12

3.            

54C.QTKT-2

Kinh tế

15

4.            

53C.KT-3

Kế toán - Tài chính

15

5.            

53C.KT-6

Kế toán - Tài chính

15

6.            

54C.CNNL

Cơ khí

20

7.            

54.QTKD-2

Kinh tế

20

8.            

53.NTTS

Nuôi trồng Thủy sản

20

9.            

54.DDT

Điện - Điện tử

20

10.       

53C.CNTT

Công nghệ Thông tin

30

11.       

54T.CNTP

Công nghệ Thực phẩm

40

 

 Danh sách sinh viên thường xuyên vắng học:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHI HỘI

KHOA

1.            

Nguyễn Hùng Tuấn

52CBTS

CN Thực phẩm

2.            

Đinh Vũ Huyền Trinh

52CBTP-1

CN Thực phẩm

3.            

Đào Văn Dân

52CBTP-1

CN Thực phẩm

4.            

Phạm Minh Dũng

52CBTP-1

CN Thực phẩm

5.            

Đàm Minh Hoàng

52CBTP-2

CN Thực phẩm

6.            

Bùi Thanh Bình

53C.CBTS-2

CN Thực phẩm

7.            

Phan Minh Hiền

53C.CNTP-3

CN Thực phẩm

8.            

Mai Phước Huy

53C.CNTP-3

CN Thực phẩm

9.            

Pham Quang Trường

53C.CNTP-3

CN Thực phẩm

10.       

Đặng Tuấn Hưng

54.CBTS

CN Thực phẩm

11.       

Bùi Thị Thanh Xuân

54.CBTS

CN Thực phẩm

12.       

Hồ Thùy Linh

54.CBTS

CN Thực phẩm

13.       

Nguyễn Xuân Quang

54TP-2

CN Thực phẩm

14.       

Lê Thị Thanh Trúc

54TP-2

CN Thực phẩm

15.       

Nguyễn Bình Nguyên

52CKCD

Cơ khí

16.       

NguyễnTuấnVinh

52CKCT

Cơ khí

17.       

NguyễnTuấnVinh

53.CKCT

Cơ khí

18.       

Nguyễn Minh Thanh

53NL

Cơ khí

19.       

Cù Quang Tuấn

53NL

Cơ khí

20.       

Trịnh Hoàng Việt

53NL

Cơ khí

21.       

Võ Văn Hậu

53NL

Cơ khí

22.       

Nguyễn Quang Anh

53NL

Cơ khí

23.       

Nguyễn Thế Nam

52D-DT

Điện - Điện tử

24.       

Nguyễn Phú Thành Đại

52D-DT

Điện - Điện tử

25.       

Phạm Thế Hùng

54.DDT

Điện - Điện tử

26.       

Trần Trí Việt Đức

54.DDT

Điện - Điện tử

27.       

Lê Thọ Nhị Hồng

53TC3

Kế toán - Tài chính

28.       

Mai Xuân Tuấn

53TC3

Kế toán - Tài chính

29.       

Nguyễn Thành Công

53TC3

Kế toán - Tài chính

30.       

Nguyễn Kim Phát

53TC3

Kế toán - Tài chính

31.       

Chu Thị Thu Hương

54KT2

Kế toán - Tài chính

32.       

Phạm Thị Ngọc Hoài

54KT2

Kế toán - Tài chính

33.       

Nguyễn Văn Viễn

52TC2

Kế toán - Tài chính

34.       

Trần Quốc Việt

52TC2

Kế toán - Tài chính

35.       

Nguyễn Thị Kiều My

54KT-1

Kế toán - Tài chính

36.       

Huỳnh Thị Ngọc Đan

54KT-1

Kế toán - Tài chính

37.       

Phạm Văn Sơn

54KT-1

Kế toán - Tài chính

38.       

Nguyễn Thị Bích Thu

54KT-1

Kế toán - Tài chính

39.       

Nguyễn Thị Thu Thủy

54KT-1

Kế toán - Tài chính

40.       

Nguyễn Như Quỳnh

52TC-1

Kế toán - Tài chính

41.       

Trương Ngọc Thái Huyền

52TC-1

Kế toán - Tài chính

42.       

Nguyễn Thị Bích Phương

53C.KT3

Kế toán - Tài chính

43.       

Võ Vũ Nhật Quỳnh

53C.KT3

Kế toán - Tài chính

44.       

Trần Thị Yến Ly

53TAPD-1

Ngoại Ngữ

45.       

Ngô Đại Nhân

53C.NTTS

Nuôi trồng

46.       

Trần Lê Quang Phương

53C.NTTS

Nuôi trồng

47.       

Võ Mạnh Cường

52CNMT

Viện CNSH&MT

48.       

Trương Thành Trung

53CNMT-1

Viện CNSH&MT

49.       

Đặng Vũ Trường An

53CNMT-2

Viện CNSH&MT

50.       

Nguyễn Trường Tuấn

53CNMT-2

Viện CNSH&MT

51.       

Phan Văn Đường

52XD-2

Xây dựng

52.       

Huỳnh Văn Trà

52XD-2

Xây dựng

53.       

Phạm Huy Linh

52XD-2

Xây dựng

54.       

Phạm Hiệp

52XD-2

Xây dựng

Phòng công tác sinh viên nhắc nhở CVHT và Ban chấp hành chi hội các lớp tìm hiểu nguyên nhân những sinh viên thường xuyên vắng mặt để có giải pháp giúp đỡ và báo cáo kết quả về cho phòng CTSV trong thời gian tới.
Tin: PCTSV

 Buổi nói chuyện chuyên đề A. Yersin với Nha Trang

Bài viết trước

Buổi nói chuyện chuyên đề A. Yersin với Nha Trang
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp