Văn bản

Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • Ngày cập nhật: 26/03/2021
 • Ngày đăng: 26/03/2021
In nội dung

 • Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Nghị định này quy định về Quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC: QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • QUYẾT ĐỊNH 1121/1997/QĐ-TTG NĂM 1997 VỀ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 194/2001/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1121/1997/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nội dung chi tiết: xem tại đây

 • Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007
 • Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Tệp đính kèm: 1196.pdf

 • Ngày cập nhật: 18/09/2023
 • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung

 • Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC

Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

Nội dung chi tiết xem link: https://drive.google.com/open?id=0B3fc7_E0g738SU96Rk9qckowdzRBem1mbjIxZDVHMl9qNGtB

 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Nội dung đầy đủ (theo file đính kèm)

 • Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Tệp đính kèm: TTLT14-2012.doc

 • Ngày cập nhật: 07/01/2021
 • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung

 • Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 

Quy chế này quy định về Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: nhiệm vụ và quyền của sinh viên, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức...

Nội dung chi tiết xem link:https://drive.google.com/open?id=0B3fc7_E0g738Z29wWGJscEpSMWtKZVRKQWlGQVY1LUlINWlz

 • Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014

Tệp đính kèm:  7449CTHSSV.pdf

 • Thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013

Tệp đính kèm: 6685HSSV.doc

 • Báo cáo tín dụng HSSV

Tệp đính kèm: 4349HSSV.doc

 • Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

Tệp đính kèm: 6868HSSV.rar

 • Ngày cập nhật: 07/01/2021
 • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung

 • Thông báo 791/TB-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc khuyến khích phong trào học tiếng Anh trong sinh viên

Thông báo này được áp dụng từ năm học 2019-2020

Nội dung thông báo: xem tại đây

 • Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017

Nội dung quy định xem tại đây

 • Quy định Văn hóa học đường

Quy định này được áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • Quy chế đánh giá rèn luyện

Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016
Nội dung quy chế xem tại đây

 • QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ

Quy chế này Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, Kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 • QĐ số 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015: Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành

Quy chế CTSV nhằm mục đích cho sinh viên nắm được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường.
Nội dung xem file đính kèm

 • Ngày cập nhật: 06/01/2022
 • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung

Số: 2366/NHCS-TDSV ngày 27 tháng 9 năm 2011 V/v thực hiện mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 
 
   

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2366/NHCS-TDSV

V/v thực hiện mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 29/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày 29/3/2011 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, nội dung Giấy xác nhận (mẫu số 01/TDSV) đã được sửa đổi, cụ thể như sau:

Tại văn bản số 1883/NHCS-TD, mẫu số 01/TDSV quy định nội dung của gạch đầu dòng cuối là “Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường:..............................vào tài khoản:..........................Số tài khoản:.................................., tại ngân hàng...........................................................”.

Hiện nay, theo văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV, nội dung trên được sửa thành “Số tài khoản của nhà trường..................., tại Ngân hàng.........................”.

Vậy NHCSXH xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Bộ chỉ đạo các trường thực hiện thống nhất việc xác nhận cho học sinh, sinh viên trên mẫu số 01/TDSV đính kèm công văn này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lý

 

Mẫu số: 01/TDSV

(Do HSSV lập)

TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

……………..................

....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………….................

Ngày sinh:……/……/…… Giới tính:               Nam □                           Nữ □

CMND số:..............................ngày cấp....../......./......... Nơi cấp:.........................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):…………................

Tên trường:………………………………………………………………………...............

Ngành học:………………………………………………………………………................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):………………………………………...............

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:………………………………....................

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:………………………………………...............

Khoa:…………………………………………………………………………....................

Ngày nhập học:…../…../….….Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/……..............

(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.

Thuộc diện:

- Không miễn giảm

 

- Giảm học phí

- Miễn học phí

Thuộc đối tượng:

- Mồ côi

 

- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) .......................................................

không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường :…….…..........…, tại Ngân hàng……….....………..

 

 

…….., ngày..….....tháng…......năm……….

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 • Ngày cập nhật: 07/01/2021
 • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung