05 suất học bổng khuyến học khuyến tài do hội khuyến học tỉnh trao tặng

  • 20-04-2016
  • /
  • Quản trị website
  • 1400
  • Học bổng
05 suất học bổng khuyến học khuyến tài do hội khuyến học tỉnh trao tặng
Vào ngày 27/03/2016, tại hội trường thành ủy thành phố Nha Trang 05 sinh viên của trường được vinh dự nhận học bổng khuyến học, khuyến tài của hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa trao tặng. Quyết định và danh sách xem file đính kèm
10 Suất học bổng VN FOOD trao cho sinh viên

Prev article

10 Suất học bổng VN FOOD trao cho sinh viên
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Next article

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Related article

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19