Phòng Công tác sinh viên nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt thông báo v/v nghỉ tết Nguyên đán

  • 17-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 454
  • Tin tức sự kiện
Phòng Công tác sinh viên nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt thông báo v/v nghỉ tết Nguyên đán
Sáng nay ngày 17/02/2014 sinh viên toàn trường vào học bình thường của học kỳ II năm học 2013-2014.  Phòng Công tác Sinh viên kết  hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng khảo thí và Thanh tra tổ chức kiểm tra tại các giảng đường về tình hình sinh viên vào học .
Phòng Công tác đề nghị Cố vấn học tập và các ban chấp hành chi hội phối hợp báo cáo tình hình của các chi hội vào học về số lượng sinh viên, số vắng mặt, tình hình chấp hành thực hiện thời khóa biểu đã đăng ký và những biểu hiện trong thời gian sinh viên nghỉ tết từ ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014 hàng ngày báo cáo lại cho Phòng CTSV để báo cáo Giám hiệu

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Prev article

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp