Thông báo

DANH SÁCH DỰ KIẾN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

  • 01/10/2020
Danh sách dự kiến khen thưởng năm học 2019-2020

Danh sách chi tiết: file đính kèm
Thời hạn phản hồi: đến hết ngày 07/10/2020
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: p.CTCTSV (cô Yến).
Email: yentk@ntu.edu.vn