Thông báo

Danh sách dự kiến nhận Chế độ chính sách (Miễn giảm học phí, Hỗ trợ CPHT, Trợ cấp xã hội) HKI năm học 2020-2021

  • 17/11/2020
Danh sách dự kiến Chế độ chính sách HKII 2020-2021 chi tiết:

- Miễn giảm học phí: xem tại đây
- Hỗ trợ chi phí học tập: xem tại đây
- Trợ cấp xã hội: xem tại đây

Sinh viên lưu ý:
- Kiểm tra lại thông tin cá nhân (bao gồm số tài khoản để nhận tiền).
- Những sinh viên chưa có số tài khoản NH Vietinbank, vui lòng đến P.CTCTSV để làm hồ sơ mở tài khoản.
- Thời hạn phản hồi về danh sách Dự kiến Chế độ chính sách đến hết ngày 27/11/2020
Mọi thông tin phản hồi gặp cô Dương- P.CTCTSV 
hoặc gửi thư về email: duongttt@ntu.edu.vn