Thông báo

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHÍNH SÁCH HKI 2020-2021

  • 09/10/2020
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015  và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/10/2014
Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 ; Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 và Thông tư Liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009

Thông báo 677/ĐHNT-CTCTSV về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách HKI 2020-2021: xem tại đây