Thông báo

Thông báo thu BHYT sinh viên năm 2021

  • 18/11/2020

Để đảm bảo thực hiện đúng luật Bảo hiểm y tế cũng như đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của sinh viên, Phòng CTCTSV thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2020-2021: xem thông báo tại đây